बांगलादेश मधील खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना पनवेल शहर पोलीस ठाणे कडून अटक…

बांगलादेश मधील खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना पनवेल शहर पोलीस ठाणे कडून अटक…

प्रतिनिधी पनवेल

दि. १८/११/२०२३ रोजी पनवेल शहर पोलीस ठाणेत पनवेल बस स्टॅडच्या परिसरात बांग्लादेशी नागरीक कामाच्या शोधात संशयीतरीत्या फिरत असल्याची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस पथकांनी पनवेल बस स्टॅंड येथे जावुन बातमीची सहानिशा करुन इसम नामे 1) अली हाफीज शेख, २) रविवुल मनन शेख व ३) मेसन किसलू मुल्ला यांना ताब्यात घेवून त्यांच्याकडे भारतीय नागरीकत्वाबाबत कागदपत्रांची चौकशी केली असता त्यांच्याकडे भारतीय नागरीकत्वाबाबत कागदपत्रे नसल्याचे आणि ते बांगलादेशी नागरिक असल्याची खात्री झाल्यास वरील आरोपी विरोधात पनवेल शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि. नं. ६३१ / २०२३ पासपोर्ट अधिनियम १९६७ चे कलम ३ (अ), १२ (क) सह विदेशी व्यक्ती अधिनियम १९४६ चे कलम १४ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल करून आरोपींना गुन्हयात अटक केली करण्यात आली आहे. गुन्हयातील आरोपी पोलीस कोठडी रिमांड मध्ये असताना तपासात बंगाली भाषेचे छायांकित कागद प्राप्त झाले.

कागदातील माहिती समजुन घेतली असता बांगलादेश मध्ये नरईल जिल्हयातील कालिया पोलीस ठाणेच्या अभिलेखावर दि. २९/०९/२०२३ रोजी गुन्हा रजि. नं. २४३ / २०२० दंड विधान संहिता १८६० चे कलम ३०२, ३४ अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल असल्याचे आणि गुन्ह्यात पाहिजे आरोपी १) अली हाफीज शेख २) रविदुल मनन शेख हे संशयीत आरोपी असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने पोलीस पथक पुढील कार्यवाही करित आहे. सदरची कार्यवाही मा. पोलीस उपआयुक्त पंकज डहाणे, परिमंडळ ०२, पनवेल व मा. सह. पोलीस आयुक्त अशोक राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेल शहर पोलीस ठाणे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) अंजुम बागवान व पोलीस निरीक्षक (प्रशा) प्रविण भगत, सपोनि / प्रकाश पवार, पोउपनि/ अभयसिंह शिंदे, पोहवा / ९३५ नितीन वाघमारे, पोहवा / १३७८ अविनाश गंथडे, पोहवा / २०६८ परेश म्हात्रे, पोना / २७०५ रविंद्र पारथी, पोना / २२३९ अशोक राठोड, पोशि/ ३७९१ संतोष दाहिजे, पोशि/ १२३८७ नितीन कांबळे व पोशि / ४१२९ साईनाथ मोकळ यांच्या कडून करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *